نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب پذیری ارائه شاخصی برای ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 289-297]
 • آفست فرکانسی تخمین کور دوره سمبل مدولاسیون‌های دیجیتال با حضور آفست فرکانسی در گیرنده [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]

ا

 • ارتفاع موج ارزیابی آزمایشگاهی اندرکنش دیوارهای ساحلی شکل پذیرقائم در برابر امواج تصادفی دریا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 155-162]
 • ارزیابی استتار ارزیابی اثر بخشی طرح‌های استتاری از منظر ویژگی‏ ناهنجاری ‌طیفی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 277-288]
 • ارزیابی امنیت ارزیابی، مدل‌سازی و رتبه‌بندی ریسک برای تجهیزات شبکه برق در برابر خرابکاری‌های عمدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 127-144]
 • ارزیابی ریسک ارزیابی، مدل‌سازی و رتبه‌بندی ریسک برای تجهیزات شبکه برق در برابر خرابکاری‌های عمدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 127-144]
 • اشتراک گذاری بار کنترل غیرمتمرکز انرژی الکتریکی نواحی حساس به عنوان میکروگرید جزیره ای مبتنی بر اینورتر بدون تغییر فرکانس [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 105-117]
 • اصول استتار ارزیابی اثر بخشی طرح‌های استتاری از منظر ویژگی‏ ناهنجاری ‌طیفی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 277-288]
 • الگوی بارگذاری توسعه‌ی یک الگوی بارگذاری مناسب برای تحلیل استاتیکی غیرخطی پل‌های مختلط تحت اثر انفجار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 235-244]
 • الگوریتم EM بهبود سنجش مشارکتی طیف در حضور کاربران ثانویه مخرب در شبکه های رادیو شناختی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 145-151]
 • الگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا ارائه راهکار مقابله با حمله فریب تأخیری در سامانه ناوبری GPS با استفاده از فیلتر تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 97-104]
 • الگوریتم ژنتیک دوهدفه مکان‌یابی تسهیلات حساس با در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 265-276]
 • الگوریتم های جست و جوگرایانه ارائه راهکار مقابله با حمله فریب تأخیری در سامانه ناوبری GPS با استفاده از فیلتر تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 97-104]
 • امنیت شبکه قدرت ساختار کنترلی مبتنی بر هوش مصنوعی توزیع شده بمنظور بهبود پایداری شبکه قدرت در مواقع بحران و وقوع اغتشاش [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 245-253]
 • امواج تصادفی ارزیابی آزمایشگاهی اندرکنش دیوارهای ساحلی شکل پذیرقائم در برابر امواج تصادفی دریا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 155-162]
 • امواج ضربه‌ای شبیه‌سازی عددی پاسخ سازه‌های زیرزمینی زیر اثر امواج ضربه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 163-170]
 • انرژی تأمین نشده ارائه شاخصی برای ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 289-297]
 • انفجار شبیه‌سازی عددی پاسخ سازه‌های زیرزمینی زیر اثر امواج ضربه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 163-170]
 • انفجار مقایسه روش عددی بدون شبکه SPH و دیدگاه های اولری و لاگرانژی در مدلسازی انفجار در آب [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 183-191]
 • انفجار توسعه‌ی یک الگوی بارگذاری مناسب برای تحلیل استاتیکی غیرخطی پل‌های مختلط تحت اثر انفجار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 235-244]

ب

 • بارگذاری انفجاری مقایسه رفتار مستهلک کننده های له شونده و شکننده در کاهش اثر بارگذاری انفجاری بر سازه ها [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 193-199]
 • برنامه‌ریزی توسعه ارزیابی اثرات منابع انرژی تجدیدپذیر در چهارچوب برنامه‌ریزی توسعه تولید از دیدگاه پدافند غیرعامل و رفاه اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]
 • بیش فشار بررسی تاثیر موجگیر در تونل با خم 90 درجه بر کاهش فشار ناشی از انفجار خارج از تونل [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 201-210]
 • بمباران الکترومغناطیسی الگوریتم سریع برای تشخیص خروج از سنکرون ژنراتور هنگام بمباران الکترومغناطیسی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 255-263]

پ

 • پایداری الگوریتم سریع برای تشخیص خروج از سنکرون ژنراتور هنگام بمباران الکترومغناطیسی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 255-263]
 • پدافند غیرعامل مکان‌یابی سریع و دقیق خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور واحد‌های تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 9-18]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی اثرات منابع انرژی تجدیدپذیر در چهارچوب برنامه‌ریزی توسعه تولید از دیدگاه پدافند غیرعامل و رفاه اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]
 • پدافند غیرعامل مکان‌یابی تسهیلات حساس با در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 265-276]
 • پراکندگی تسهیلات مکان‌یابی تسهیلات حساس با در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 265-276]
 • پل توسعه‌ی یک الگوی بارگذاری مناسب برای تحلیل استاتیکی غیرخطی پل‌های مختلط تحت اثر انفجار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 235-244]
 • پوشش استتار برفی ساخت و ارزیابی پوشش کامپوزیتی پلی وینیلیدن فلوراید–کربنات کلسیم برای استتار اهداف در مناطق برفی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 55-64]

ت

 • تابش فرابنفش ساخت و ارزیابی پوشش کامپوزیتی پلی وینیلیدن فلوراید–کربنات کلسیم برای استتار اهداف در مناطق برفی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 55-64]
 • تاسیسات زیرزمینی آشکار‌سازی و تعیین موقعیت اهداف و تاسیسات زیرزمینی با استفاده از مشاهدات گرادیان گرانی به روش واهم آمیخت اویلر [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 33-43]
 • تثبیت فرکانس کنترل غیرمتمرکز انرژی الکتریکی نواحی حساس به عنوان میکروگرید جزیره ای مبتنی بر اینورتر بدون تغییر فرکانس [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 105-117]
 • تحلیل استاتیکی غیرخطی توسعه‌ی یک الگوی بارگذاری مناسب برای تحلیل استاتیکی غیرخطی پل‌های مختلط تحت اثر انفجار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 235-244]
 • تخمین کور دوره سمبل تخمین کور دوره سمبل مدولاسیون‌های دیجیتال با حضور آفست فرکانسی در گیرنده [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • تصاویرابرطیفی ارزیابی اثر بخشی طرح‌های استتاری از منظر ویژگی‏ ناهنجاری ‌طیفی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 277-288]
 • تصاویر ماهواره ای IRS-P5 تولید مدل رقومی ارتفاعی دقیق از تصاویر ماهواره‌ای IRS-P5 بدون استفاده از نقاط کنترل زمینی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 211-219]
 • تطبیق کدینگ کانال و منبع افزایش مقاومت ویدئو فشرده‌شده با H.264نسبت به خطای کانال، با استفاده از شبکه عصبی و کد هافمن [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 221-234]
 • تعیین موقعیت سازه‌های مدفون آشکار‌سازی و تعیین موقعیت اهداف و تاسیسات زیرزمینی با استفاده از مشاهدات گرادیان گرانی به روش واهم آمیخت اویلر [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 33-43]
 • تناظریابی DEM تولید مدل رقومی ارتفاعی دقیق از تصاویر ماهواره‌ای IRS-P5 بدون استفاده از نقاط کنترل زمینی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 211-219]
 • تهدیدات تروریستی ارزیابی، مدل‌سازی و رتبه‌بندی ریسک برای تجهیزات شبکه برق در برابر خرابکاری‌های عمدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 127-144]
 • تهیه DEM تولید مدل رقومی ارتفاعی دقیق از تصاویر ماهواره‌ای IRS-P5 بدون استفاده از نقاط کنترل زمینی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 211-219]
 • توان مصرفی افزایش کارایی دسته بند درختی مبتنی بر TCAM به کمک برش‌های پویا در فضای ژئومتریک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 65-71]
 • تولید پراکنده مکان‌یابی سریع و دقیق خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور واحد‌های تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 9-18]
 • تونل بررسی تاثیر موجگیر در تونل با خم 90 درجه بر کاهش فشار ناشی از انفجار خارج از تونل [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 201-210]
 • تئوری احتمالات ارزیابی، مدل‌سازی و رتبه‌بندی ریسک برای تجهیزات شبکه برق در برابر خرابکاری‌های عمدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 127-144]

ح

 • حافظه محتوایی آدرس پذیر چند وضعیتی افزایش کارایی دسته بند درختی مبتنی بر TCAM به کمک برش‌های پویا در فضای ژئومتریک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 65-71]
 • حملات SSDF بهبود سنجش مشارکتی طیف در حضور کاربران ثانویه مخرب در شبکه های رادیو شناختی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 145-151]

خ

 • خروج از سنکرون الگوریتم سریع برای تشخیص خروج از سنکرون ژنراتور هنگام بمباران الکترومغناطیسی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 255-263]

د

 • دیدگاه لاگرانژی و اولری مقایسه روش عددی بدون شبکه SPH و دیدگاه های اولری و لاگرانژی در مدلسازی انفجار در آب [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 183-191]
 • درخت تصمیم گیری افزایش کارایی دسته بند درختی مبتنی بر TCAM به کمک برش‌های پویا در فضای ژئومتریک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 65-71]
 • دسته بندی با شبکه عصبی ارائه مدلی جدید برای سرعت باد به منظور ارزیابی کفایت تولید توربین بادی در سایت های دفاعی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 119-125]
 • دسته بندی بسته ها افزایش کارایی دسته بند درختی مبتنی بر TCAM به کمک برش‌های پویا در فضای ژئومتریک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 65-71]
 • دیوارهای ساحلی ارزیابی آزمایشگاهی اندرکنش دیوارهای ساحلی شکل پذیرقائم در برابر امواج تصادفی دریا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 155-162]
 • دوره جایگردان ارائه الگوریتم شناسایی کور پارامترهای جایگردان بلوکی در سامانه های مخابرات ماهواره ای [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 87-96]

ر

 • رتبه بندی حوادث ارائه شاخصی برای ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 289-297]
 • ردیابی ماهواره تشخیص اتوماتیک ستارگان در یک سیستم نجومی بینایی مبنا جهت ردیابی ماهواره ها [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 171-181]
 • روش بدون شبکه SPH مقایسه روش عددی بدون شبکه SPH و دیدگاه های اولری و لاگرانژی در مدلسازی انفجار در آب [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 183-191]
 • روش حذفی گوس جردن از طریق محورگیری ارائه الگوریتم شناسایی کور پارامترهای جایگردان بلوکی در سامانه های مخابرات ماهواره ای [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 87-96]

ز

 • زیرساخت اساسی ارائه شاخصی برای ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 289-297]

س

 • سازه‌های زیرزمینی شبیه‌سازی عددی پاسخ سازه‌های زیرزمینی زیر اثر امواج ضربه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 163-170]
 • سامانه قدرت ارزیابی، مدل‌سازی و رتبه‌بندی ریسک برای تجهیزات شبکه برق در برابر خرابکاری‌های عمدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 127-144]
 • سرعت باد ارائه مدلی جدید برای سرعت باد به منظور ارزیابی کفایت تولید توربین بادی در سایت های دفاعی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 119-125]
 • سیستم چند عاملی ساختار کنترلی مبتنی بر هوش مصنوعی توزیع شده بمنظور بهبود پایداری شبکه قدرت در مواقع بحران و وقوع اغتشاش [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 245-253]
 • سنجش مشارکتی طیف بهبود سنجش مشارکتی طیف در حضور کاربران ثانویه مخرب در شبکه های رادیو شناختی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 145-151]

ش

 • شاخص Pδ تقویت پدافند غیرعامل شبکه‌های‌ برق با پیش‌بینی میرایی، نوع و محل نوسانات سیستم قدرت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 19-31]
 • شاخص آسیب پذیری ارائه شاخصی برای ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در برابر تهدیدات تروریستی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 289-297]
 • شبکه بیزین ارزیابی، مدل‌سازی و رتبه‌بندی ریسک برای تجهیزات شبکه برق در برابر خرابکاری‌های عمدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 127-144]
 • شبکه توزیع مکان‌یابی سریع و دقیق خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور واحد‌های تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 9-18]
 • شبکه عصبی تقویت پدافند غیرعامل شبکه‌های‌ برق با پیش‌بینی میرایی، نوع و محل نوسانات سیستم قدرت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 19-31]
 • شبکه عصبی مصنوعی افزایش مقاومت ویدئو فشرده‌شده با H.264نسبت به خطای کانال، با استفاده از شبکه عصبی و کد هافمن [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 221-234]
 • شبکه نامتقارن مکان‌یابی سریع و دقیق خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور واحد‌های تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 9-18]
 • شبکه‌های رادیوشناختی بهبود سنجش مشارکتی طیف در حضور کاربران ثانویه مخرب در شبکه های رادیو شناختی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 145-151]
 • شبیه سازی مونت کارلو و ارزیابی کفایت ارائه مدلی جدید برای سرعت باد به منظور ارزیابی کفایت تولید توربین بادی در سایت های دفاعی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 119-125]
 • شناسایی ستارگان تشخیص اتوماتیک ستارگان در یک سیستم نجومی بینایی مبنا جهت ردیابی ماهواره ها [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 171-181]
 • شناسایی کور ارائه الگوریتم شناسایی کور پارامترهای جایگردان بلوکی در سامانه های مخابرات ماهواره ای [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 87-96]

ض

 • ضریب بار معادل توسعه‌ی یک الگوی بارگذاری مناسب برای تحلیل استاتیکی غیرخطی پل‌های مختلط تحت اثر انفجار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 235-244]
 • ضریب مشارکت ژنراتور تقویت پدافند غیرعامل شبکه‌های‌ برق با پیش‌بینی میرایی، نوع و محل نوسانات سیستم قدرت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 19-31]

ط

ع

 • عمق جایگردان ارائه الگوریتم شناسایی کور پارامترهای جایگردان بلوکی در سامانه های مخابرات ماهواره ای [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 87-96]

ف

 • فریب تأخیری ارائه راهکار مقابله با حمله فریب تأخیری در سامانه ناوبری GPS با استفاده از فیلتر تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 97-104]
 • فشرده‌سازی ویدیویی افزایش مقاومت ویدئو فشرده‌شده با H.264نسبت به خطای کانال، با استفاده از شبکه عصبی و کد هافمن [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 221-234]
 • فیلتر تطبیقی ارائه راهکار مقابله با حمله فریب تأخیری در سامانه ناوبری GPS با استفاده از فیلتر تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 97-104]

ک

 • کاربران مخرب بهبود سنجش مشارکتی طیف در حضور کاربران ثانویه مخرب در شبکه های رادیو شناختی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 145-151]
 • کاربر ثانویه بهبود سنجش مشارکتی طیف در حضور کاربران ثانویه مخرب در شبکه های رادیو شناختی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 145-151]
 • کاشت هدف ارزیابی اثر بخشی طرح‌های استتاری از منظر ویژگی‏ ناهنجاری ‌طیفی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 277-288]
 • کامپوزیت ساخت و ارزیابی پوشش کامپوزیتی پلی وینیلیدن فلوراید–کربنات کلسیم برای استتار اهداف در مناطق برفی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 55-64]
 • کدینگ کانال افزایش مقاومت ویدئو فشرده‌شده با H.264نسبت به خطای کانال، با استفاده از شبکه عصبی و کد هافمن [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 221-234]
 • کربنات کلسیم ساخت و ارزیابی پوشش کامپوزیتی پلی وینیلیدن فلوراید–کربنات کلسیم برای استتار اهداف در مناطق برفی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 55-64]
 • کرنش ارزیابی آزمایشگاهی اندرکنش دیوارهای ساحلی شکل پذیرقائم در برابر امواج تصادفی دریا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 155-162]
 • کرنش بیشینه شبیه‌سازی عددی پاسخ سازه‌های زیرزمینی زیر اثر امواج ضربه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 163-170]
 • کلیدواژه‌ها: روش دنباله مستقل طرح های تسهیم محرمانه با زیرمجموعه های مجاز پنج عضوی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]
 • کنترل غیرمتمرکز کنترل غیرمتمرکز انرژی الکتریکی نواحی حساس به عنوان میکروگرید جزیره ای مبتنی بر اینورتر بدون تغییر فرکانس [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 105-117]
 • کنترل ناحیه گسترده ساختار کنترلی مبتنی بر هوش مصنوعی توزیع شده بمنظور بهبود پایداری شبکه قدرت در مواقع بحران و وقوع اغتشاش [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 245-253]

ل

 • لنگر خمشی ارزیابی آزمایشگاهی اندرکنش دیوارهای ساحلی شکل پذیرقائم در برابر امواج تصادفی دریا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 155-162]

م

 • مبدل منبع ولتاژ (VSC) کنترل غیرمتمرکز انرژی الکتریکی نواحی حساس به عنوان میکروگرید جزیره ای مبتنی بر اینورتر بدون تغییر فرکانس [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 105-117]
 • مدلسازی عددی مقایسه روش عددی بدون شبکه SPH و دیدگاه های اولری و لاگرانژی در مدلسازی انفجار در آب [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 183-191]
 • مدولاسیون‌های دیجیتال تخمین کور دوره سمبل مدولاسیون‌های دیجیتال با حضور آفست فرکانسی در گیرنده [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • مسائل زیست‌محیطی ارزیابی اثرات منابع انرژی تجدیدپذیر در چهارچوب برنامه‌ریزی توسعه تولید از دیدگاه پدافند غیرعامل و رفاه اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]
 • مستهلک کننده های انرژی مقایسه رفتار مستهلک کننده های له شونده و شکننده در کاهش اثر بارگذاری انفجاری بر سازه ها [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 193-199]
 • مشاهدات گرادیان گرانی آشکار‌سازی و تعیین موقعیت اهداف و تاسیسات زیرزمینی با استفاده از مشاهدات گرادیان گرانی به روش واهم آمیخت اویلر [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 33-43]
 • مصالح شکننده مقایسه رفتار مستهلک کننده های له شونده و شکننده در کاهش اثر بارگذاری انفجاری بر سازه ها [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 193-199]
 • معیار سطوح برابر الگوریتم سریع برای تشخیص خروج از سنکرون ژنراتور هنگام بمباران الکترومغناطیسی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 255-263]
 • مقدار ویژه بحرانی تقویت پدافند غیرعامل شبکه‌های‌ برق با پیش‌بینی میرایی، نوع و محل نوسانات سیستم قدرت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 19-31]
 • مکان‌یابی تسهیلات مکان‌یابی تسهیلات حساس با در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 265-276]
 • مکانیابی خطا مکان‌یابی سریع و دقیق خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور واحد‌های تولید پراکنده در مناطق نظامی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 9-18]
 • میکروگرید کنترل غیرمتمرکز انرژی الکتریکی نواحی حساس به عنوان میکروگرید جزیره ای مبتنی بر اینورتر بدون تغییر فرکانس [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 105-117]
 • منابع تجدیدپذیر ارزیابی اثرات منابع انرژی تجدیدپذیر در چهارچوب برنامه‌ریزی توسعه تولید از دیدگاه پدافند غیرعامل و رفاه اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]
 • موج‌انفجار بررسی تاثیر موجگیر در تونل با خم 90 درجه بر کاهش فشار ناشی از انفجار خارج از تونل [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 201-210]
 • موجگیر بررسی تاثیر موجگیر در تونل با خم 90 درجه بر کاهش فشار ناشی از انفجار خارج از تونل [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 201-210]

ن

 • ناهنجاری طیفی ارزیابی اثر بخشی طرح‌های استتاری از منظر ویژگی‏ ناهنجاری ‌طیفی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 277-288]
 • نرخ اطلاعات طرح های تسهیم محرمانه با زیرمجموعه های مجاز پنج عضوی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]
 • نرخ بیت متغیر افزایش مقاومت ویدئو فشرده‌شده با H.264نسبت به خطای کانال، با استفاده از شبکه عصبی و کد هافمن [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 221-234]
 • نوسان بین ‌ناحیه‌ای تقویت پدافند غیرعامل شبکه‌های‌ برق با پیش‌بینی میرایی، نوع و محل نوسانات سیستم قدرت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 19-31]
 • نوسان محلی تقویت پدافند غیرعامل شبکه‌های‌ برق با پیش‌بینی میرایی، نوع و محل نوسانات سیستم قدرت [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 19-31]

و

 • واهم آمیخت اویلر آشکار‌سازی و تعیین موقعیت اهداف و تاسیسات زیرزمینی با استفاده از مشاهدات گرادیان گرانی به روش واهم آمیخت اویلر [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 33-43]
 • ویژگی‌های طیفی ارزیابی اثر بخشی طرح‌های استتاری از منظر ویژگی‏ ناهنجاری ‌طیفی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 277-288]

ه

 • هانی کامب مقایسه رفتار مستهلک کننده های له شونده و شکننده در کاهش اثر بارگذاری انفجاری بر سازه ها [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 193-199]
 • هوش مصنوعی توزیع شده ساختار کنترلی مبتنی بر هوش مصنوعی توزیع شده بمنظور بهبود پایداری شبکه قدرت در مواقع بحران و وقوع اغتشاش [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 245-253]