تشخیص اتوماتیک ستارگان در یک سیستم نجومی بینایی مبنا جهت ردیابی ماهواره ها

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

امروزه ماهواره­های جاسوسی نقش مهمی در کسب اطلاعات نظامی بویژه اطلاعات تصویری ایفا می­کنند. لذا یکی از ضروریات دفاعی، کاهش توانایی­های آنها در خصوص جمع­آوری اطلاعات می­باشد، که این مهم تنها از راه رهگیری ماهواره­ها و پیش­بینی مداری آنها ممکن است. امروزه با در اختیار قرار گرفتن دوربین­های رقومی با کیفیت­ها و صحت بالا فصل جدیدی در کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت و ردیابی ماهواره گشوده شده است. در این روش­ با استفاده از یک CCD و به­کارگیری یک تلسکوپ مناسب می­توان رد پای ماهواره و ستارگان را ثبت نمود. در این راستا   دست­یابی به روشی سریع با دقت بالا در انطباق ستارگان استخراج شده از تصویر با مختصات سماوی آنها بسیار مهم می­باشد تا بتوان به­کمک آنها مدار ماهواره­های ثبت­شده در تصویر را تعیین و نهایتا پیش­بینی نمود.  در این مقاله، مراکز ستاره­ها در تصویر با استفاده از روش­های پیشرفته پردازش تصویر با دقت بهتر از ابعاد پیکسل استخراج شده­اند. در این فرآیند با استفاده از تئوری حرکت همگرا، ستارگان متناظر کشف و سپس با استفاده از الگوریتم MSAC نقاط پرت حذف شده­اند. نتایج حاصل بر روی تصاویر نمونه  بیانگر دست­یابی به انحراف معیاری برابر 10-3 پیکسل در انطباق نقاط می­باشد.

 

کلیدواژه‌ها