افزایش مقاومت ویدئو فشرده‌شده با H.264نسبت به خطای کانال، با استفاده از شبکه عصبی و کد هافمن

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

در حالاتی که کد کردن منبع و کانال به صورت جدا و بدون بازخورد نسبت به یکدیگر انجام می­شوند، کد­گذار منبع به دنبال افزایش بازدهی در حذف افزونگی داده­های منبع اطلاعاتی می­باشد، در حالی که کدگذار کانال قابلیت اطمینان داده­های ارسالی در کانال را بالا می­برد. می­دانیم، ظرفیت کانال باعث محدود شدن داده­های ارسالی می­شود، بنابراین بسته به شرایط باید مصالحه­ای بین کدگذار منبع و کانال صورت پذیرد. در این مقاله هدف افزایش کیفیت ویدئویی دریافتی با افزایش مقاومت آن نسبت به کانال مخابراتی در یک نرخ ارسال ثابت می­باشد. به این معنا که بدون افزایش نرخ داده­ی ارسالی مقاومت قاب­های ارسالی در کانال را افزایش داده که منجر به بهبود و افزایش کیفیت منابع ویدئویی می­شود. اساس کار بدین صورت است که با استفاده از شبکه عصبی هوشمند و کدهافمن در استاندارد H.264، اطلاعات ارسالی را به مقدار قابل توجهی فشرده می‌شود. سپس با توجه به مقدار فشرده‌سازی توسط روش پیشنهادی، اطلاعات فشرده شده دوباره با کدگذار کانال ثانویه که نرخ کدینگ آن وابسته مقدار فشرده‌سازی است، کد می­شود. به این ترتیب روش پیشنهادی قادر است بدون افزایش حجم اطلاعات ارسالی برای هر قاب، نرخ کد­ کردن کانال و در نتیجه محافظت از اطلاعات را بالا برده و توانسته است قاب­های ویدئویی را نسبت به خطاهای کانال مقاوم­تر سازد. در نهایت نتایج به­دست آمده را با چندین نرخ ارسال برای منبع و چندین SNR برای کانال با نتایج به­دست آمده از روش‌های متداول مقایسه می­شود.

کلیدواژه‌ها