ارائه الگوریتم شناسایی کور پارامترهای جایگردان بلوکی در سامانه های مخابرات ماهواره ای

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

جایگردان1 روشی است که برای غلبه بر خطای انفجاری در سامانه­های شامل تصحیح خطا، به طور گسترده­ای استفاده می­شود. در یک محیط غیر تعاملی مثل شنود سیگنال ماهواره که گیرنده از ساختار فرستنده اطلاع چندانی ندارد، نیاز است جایگردان شناسایی شود که در غیر این صورت از شناسایی باقی اجزاء و تکمیل فرایند شنود باز خواهیم ماند. در سامانه­های ماهواره­ای استفاده از یک بلوک کدگذاری ترکیبی شامل کد ریدسالامون و یک جایگردان به همراه کد کانولوشنال بسیار متداول است. در این مقاله با فرض اینکه کد کانولوشنال شناسایی شده است، الگوریتمی برای تشخیص جایگردان ارائه شده است. در این الگوریتم با دانش بر وجود کد ریدسالامون، شناسایی دوره جایگردان صورت گرفته، درجه میدان غیرباینری محاسبه و هم‌زمانی بین سیگنال فرستنده و گیرنده شنود انجام می­گیرد و در نهایت با بررسی عامل­های مختلف دوره جایگردان، عاملی که طول کد ریدسالامون را ارضاء کند، عمق جایگردان خواهد بود. در الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با روش­های موجود اولاً پیچیدگی محاسباتی به  کاهش یافته است و ثانیاً در مجموع دقت شناسایی و هم‌زمانی نیز افزایش یافته است و علاوه بر این، بر اساس شبیه ساز­های انجام شده، به­منظور شناسایی عمق جایگردان از پارامتر و به منظور همزمانسازی از پارامتر &empty بهره گرفته شده است


1 Interleaving

کلیدواژه‌ها