ساختار کنترلی مبتنی بر هوش مصنوعی توزیع شده بمنظور بهبود پایداری شبکه قدرت در مواقع بحران و وقوع اغتشاش

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده: با توجه به اهمیت شبکه قدرت در امنیت ملی، حفظ پایداری سیستم قدرت و جلوگیری از بروز خاموشی در شرایط بحرانی یکی از مهمترین نگرانی‌های متولیان سیستم قدرت است. استفاده از هوش مصنوعی توزیع شده و بکارگیری زیرساخت‌های کنترل ناحیه گسترده منجر به ایجاد طرحی انعطاف‌پذیر برای کنترل شبکه قدرت می‌گردد و سیستمی مقاوم را در برابر اغتشاش‌های ناشی از بلایای طبیعی، جنگ، خرابکاری، حملات سایبری و یا نقص‌های فنی پدید می‌آورد. این مقاله تلاش دارد تا طرحی را پیشنهاد نماید که بر اساس آن بتوان پایداری شبکه قدرت را در قبال بروز اغتشاش و با استفاده از تئوری‌های مطرح در هوش مصنوعی توزیع شده، بهبود داد. بنابراین الگوریتمی بر اساس قابلیت برقراری ارتباط بین واحدهای مختلف که دارای هوش هستند و با استفاده از اندازه‌گیری دامنه ولتاژ شینه‌های مختلف در شبکه قدرت پیشنهاد شده است که با انجام اقدامات اصلاحی قادر است تا از وقوع ناپایداری جلوگیری کند. طرح پیشنهاد شده در این مقاله با توجه به دارا بودن قابلیت منطبق شدن بر وضعیت دینامیکی شبکه به صورت زمان واقعی قادر به رفع ناپایداری در شبکه قدرت است. طرح پیشنهاد شده در نرم‌افزار DIgSILENT شبیه‌سازی شده و نتایج با طرح‌های سنتی که شامل ساختار سلسله مراتبی و همچنین سازمان توزیع شده و بدون ناظر است، مقایسه گردیده است.

کلیدواژه‌ها