کنترل غیرمتمرکز انرژی الکتریکی نواحی حساس به عنوان میکروگرید جزیره ای مبتنی بر اینورتر بدون تغییر فرکانس

نویسنده

چکیده

در تغذیه نواحی حساس، به منظور افزایش قابلیت اطمینان سامانه و رسیدن به حداکثر خودگردانی، استفاده از چند منبع تغذیه که به صورت غیرمتمرکز کنترل می­شوند، ضروری است. از طرفی، قابلیت عملکرد مستقل از شبکه سراسری، به عنوان یک میکروگرید جزیره­ای، قدمی مهم در اطمینان از عملکرد پایدار و پیوسته ناحیه در زمان از دست رفتن شبکه سراسری می­باشد. در استفاده از تولیدات پراکنده، به منظور اشتراک­گذاری بار با کنترل غیرمتمرکز بر روی مبدل­های منبع ولتاژ، از روش کنترل افت استفاده می­شود. از معایب روش کنترل افت، تغییر فرکانس شبکه در زمان تغییر توان اکتیو خروجی مبدل­هاست. در این مقاله با معرفی سامانه کنترلی مکمل برای روش کنترل افت، تغییرات فرکانس در نواحی شامل بارهای حساس حذف شده، به طوری که فرکانس مرجع مبدل­های منبع ولتاژ به صورت شناور نسبت به تغییرات توان خروجی تغییر می­کند. از ویژگی­های سامانه کنترلی پیشنهادی می­توان به قابلیت اشتراک­گذاری بار متناسب با ظرفیت واحد‌ها، سرعت پاسخ­دهی بالا در اشتراک­گذاری بار، عدم حساسیت سیستم کنترلی به خطوط ارتباطی در ساختار میکروگرید و نیز امکان اضافه کردن و کم کردن واحدهای تولید توان بدون تغییر در ساختار کنترلی میکروگرید اشاره کرد. نتایج شبیه­سازی در محیط PSCAD تصدیقی بر عملکرد صحیح سامانه کنترلی پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها