ساخت و ارزیابی پوشش کامپوزیتی پلی وینیلیدن فلوراید–کربنات کلسیم برای استتار اهداف در مناطق برفی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

شناسایی اهداف نظامی و غیرنظامی در مناطق برفی توسط حس‌گرهای فرابنفش دشمن باعث بروز تلفات جانی و خسارات مالی فراوانی در هنگام جنگ در این مناطق شده است. انجام تحقیق حاضر راهی در جهت کاهش دید فرابنفش دشمن بوده که نتیجه آن کاهش تلفات جانی و خسارات مالی خواهد بود. برای کاهش دید فرابنفش دشمن، نیاز است تا اهداف نظامی و غیرنظامی به‌گونه‌ای مناسب استتار شوند. برای استتار این‌گونه اهداف در محیط‌های برفی باید از پوشش‌های استفاده نمود که علاوه بر انعکاس مرئی، انعکاس فرابنفش مشابه برف داشته باشند. موادی که انعکاس مرئی و فرابنفش بالایی دارند معمولاً به شکل پودر بوده و نیاز است تا در زمینه‌ای پراکنده شوند. در این تحقیق از پلی وینیلیدن فلوراید به‌عنوان زمینه و از کربنات کلسیم به‌عنوان پرکننده برای ساخت پوشش‌های کامپوزیتی استفاده گردید. همانندسازی رفتار طیفی پوشش‌های کامپوزیتی با برف، با شناخت پارامترهای مؤثر بر ساخت و بهینه‌سازی آن‌ها صورت گرفت. درنهایت پوشش کامپوزیتی تحت شرایط بهینه (نسبت PVDF به DMF؛ 5 درصد وزنی/وزنی، نسبت CaCO3 به PVDF+CaCO3؛ 50 درصد وزنی/وزنی، دمای خشک شدن لایه کامپوزیت؛ 35 درجه سانتی‌گراد و حجم مخلوط مایع مورد استفاده برای تهیه لایه کامپوزیت؛ 3 میلی‌لیتر) ساخته شد و آنگاه طیف انعکاسی آن با طیف انعکاسی پوشش‌های استتار برفی ناتو در دو ناحیه مرئی و فرابنفش مقایسه گردید. نتایج نشان داد که میزان انعکاس پوشش کامپوزیتی تولیدی در محدوده مجاز پوشش‌های استتار برفی استاندارد ناتو قرار داشته و بنابراین می‌تواند به‌عنوان پوشش استتاری برای پنهان‌سازی اهداف نظامی و غیرنظامی در مناطق پوشیده از برف مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها