الگوریتم سریع برای تشخیص خروج از سنکرون ژنراتور هنگام بمباران الکترومغناطیسی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین

2 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

بمب‌های الکترومغناطیسی از یک پالس الکترومغناطیسی قوی برای تخریب هدف استفاده می‌کنند. موقع استفاده از چنین بمب‌هایی، به دلیل به وجود آمدن شار مغناطیسی قوی، جریان زیادی در خطوط انتقال ظاهر می‌شود که برای تجهیزات مختلف الکتریکی و الکترونیکی می‌تواند مخرب باشد. در این مقاله الگوریتمی جدید معرفی می‌شود تا ضمن حفظ انسجام شبکه الکتریکی، از بروز نقص در تجهیزات الکتریکی نظامی‌ در طی بمباران الکترومغناطیسی جلوگیری شود. در این تحقیق که از مفهوم معیار سطوح برابر اصلاح شده در حوزه زمان بهره می‌برد، فرض شده است رله‌های حفاظتی خطوط انتقال قادر به تشخیص اضافه ‌جریان‌ها بوده و فرمان‌های لازم را به مدارشکن­ها ارسال می‌کنند تا خطوط مربوطه را جدا کنند. با استفاده از الگوریتم پیشنهادی، به جای استفاده از معیار سطوح برابر در حوزه فرکانس از سطوح برابر در حوزه زمان استفاده شده، نوسان‌های سریع توان بررسی شده و بر اساس نتایج به‌دست آمده از آن، خروج از سنکرون ژنراتورها به سرعت تشخیص داده می‌شود. سپس حفاظت‌های لازم برای پایداری سامانه و جلوگیری از فروپاشی شبکه به عمل می‌آید. نتایج شبیه­سازی و مقایسه روش پیشنهادی با روش استاندارد مستطیل مرکزی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی نسبت به روش‌های مشابه قبلی از دقت و سرعت بالاتری برخوردار بوده، نیازی به کاهش ابعاد سامانه چند ماشینه ندارد و کارایی لازم برای حفظ انسجام شبکه را دارد.

کلیدواژه‌ها