تقویت پدافند غیرعامل شبکه‌های‌ برق با پیش‌بینی میرایی، نوع و محل نوسانات سیستم قدرت

نویسندگان

چکیده

مبحث پدافند غیر عامل در صنعت برق را می‌توان از جنبه‌های گوناگون شامل اجرایی، مطالعاتی و بهره‌برداری، مورد بررسی قرار داد. برنامه‌ریزی و بهره‌برداری صحیح از سیستم‌های قدرت، به عنوان یک عامل پدافندی، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله پایداری زاویه‌ای اغتشاش کوچک ژنراتورها می‌باشد. این نوع از پایداری‌ها معمولاً در دو حالت نوسانی شامل نوسانات درون ناحیه‌ای و بین‌ناحیه‎ای مورد بررسی قرار می‌گیرند. از آنجاکه بررسی این اتفاقات با استفاده از روش‌های مرسوم مطالعات پایداری سخت و پیچیده است، در این مقاله میرایی مد بحرانی سیستم با استفاده از شبکه عصبی مورد پیش‌بینی قرار گرفته و در ادامه شاخصی مبتنی بر ضریب مشارکت متغیر حالت غالب ژنراتورها به منظور تعیین نوع و محل نوسانات سیستم قدرت در مد بحرانی معرفی شده و سپس با استفاده شبکه عصبی پیش‌بینی شده است. روش پیشنهادی، اطلاعات بهره‌برداری سیستم قدرت در شرایط عادی و اضطراری را با دقت و سرعت بالایی در اختیار بهره‌برداران شبکه جهت بهره‌برداری مناسب از آن قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها