نویسنده = رضا غفارپور
رویکردهای مدل‌سازی سیستم‌های زیرساخت دارای وابستگی متقابل از منظر تاب‌آوری

دوره 12، شماره 3، آبان 1400، صفحه 293-306

رضا غفارپور؛ فرید موذن؛ سعید زمانیان


پاسخ‌گویی هوشمند بار الکتریکی به‌منظور تداوم برق‌رسانی در شرایط جنگی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-21

رضا غفارپور؛ عماد زارعی؛ عباس خان احمدی؛ حبیب اله اعلمی


افزایش امنیت انرژی با استفاده از مهفوم تاب آوری در زیر ساخت‌های ترکیبی

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 419-432

میلاد زمانی گرگری؛ رضا غفارپور


طراحی بهینه و اجرای سیستم تأمین انرژی پایگاه مرزی با در نظر گرفتن عدم قطعیت

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 243-250

رضا غفارپور؛ سعید زمانیان؛ عباس خان احمدی؛ میر جلال وحید پاکدل


بررسی آسیب‌پذیری شبکه‌ی های برق: رویکردها، مدل‌ها و روش‌های حل

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 11-28

سعید صیادی پور؛ رضا غفارپور؛ علیمحمد رنجبر


ارائه‌ شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت با استفاده از تئوری مجموعه فازی

دوره 7، شماره 4، دی 1395، صفحه 289-304

رضا غفارپور؛ علی اصغر پورموسی؛ علیمحمد رنجبر


جایابی بهینه TCSC برای کاهش حساسیت در شینهای انتقال با استفاده از روش های هوشمند

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 219-229

رضا غفارپور؛ ابراهیم برزگر؛ مهدی احسان