ارائه طرح حفاظت ویژه در سامانه قدرت جهت کاهش خسارت ناشی از حملات گرافیتی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

بمب‌های گرافیتی از جمله سلاح‌های غیر مخرب مدرن هستند که با ایجاد اتصال کوتاه در سامانه قدرت باعث به وقوع پیوستن خاموشی در گستره وسیعی از سامانه قدرت می‌شوند. در این مقاله روش حفاظت ویژه برای مقابله با حملات گرافیتی و در ادامه آن خاموشی سراسری سامانه قدرت ارائه شده است. در این روش ابتدا پست‌های شبکه قدرت از نظر جایگاه در شبکه قدرت و رفتار شبکه در اثر خروج هر کدام از آن‌ها طبقه­بندی شده­اند. سپس بر اساس رفتار شبکه برای هر گروه از پست‌ها، حفاظت ویژه­ای بر اساس امکانات موجود شبکه از جمله استفاده از کانال‌های مخابراتی طراحی شده است. این حفاظت‌های با استفاده از روش­های حذف بار، جزیره کردن و حذف تولید سعی در کاهش آسیب­پذیری شبکه و حفظ پایداری شبکه دارند. روش‌های پیشنهادی در این مقاله بر روی شبکه 39 باسه استاندارد در شرایط مختلف آزموده شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان از کارایی بالای روش‌های حفاظتی در حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی سراسری آن دارد.

کلیدواژه‌ها