بررسی آسیب‌پذیری شبکه‌ی های برق: رویکردها، مدل‌ها و روش‌های حل

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر، شبکه­های برق در سراسر دنیا یکی از اهداف اصلی حملات تروریستی بوده­اند. این حملات در طراحی شبکه‌های برق در نظر گرفته نشده‌اند. به دنبال خاموشی‌های سراسری متعدد در سال‌های اخیر، پژوهشگران بسیاری به مطالعه آسیب‌پذیری شبکه‌های برق، در حوزه‌های بهره‌برداری و برنامه‌ریزی، در مقابل حملات عامدانه پرداخته‌اند. تاکنون، مطالعه­ای کامل و دسته ­بندی مناسبی از این مطالعات انجام نشده است. در این مقاله، رویکردهای مختلف در بررسی آسیب‌پذیری شبکه‌های برق، ارائه و     دسته­بندی شده است. بر این اساس، اهداف مختلف گروه‌های متخاصم از حمله به شبکه‌های برق، مدل‌های ریاضی و روش­های حل آن‌ها، چالش‌های پیشِ رو و راهکارهای برخورد با این چالش‌ها به تفصیل بیان شده است. دسته‌بندی‌های مناسبی که در این مقاله ارائه شده است، به برنامه‌ریزان شبکه کمک می‌کند تا در توسعه و بهره‌برداری شبکه، جنبه‌های مختلف تحلیل آسیب‌پذیری را در تصمیم‌گیری خود لحاظ کنند.

کلیدواژه‌ها