کلیدواژه‌ها = انفجار
تحلیل پارامتریک خیز تیرهای بتن مسلح تحت بار انفجار

دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-10

سید احمد حسینی؛ محمدحسن نجفی الموتی


بررسی اثر تخریبی انفجار در فواصل مختلف بر دیوار حائل بتنی

دوره 11، شماره 4، دی 1399، صفحه 369-382

محمدحسین تقوی پارسا؛ علی گراوند


شبیه‌سازی عددی روانگرایی خاک ماسه‌ای تحت اثر بارگذاری انفجاری

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 205-210

مهدی خداپرست؛ مهرداد مقبلی


بررسی رفتار دیوار مقاوم‌شده به‌وسیله مهارگذاری در برابر انفجار سطحی

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 433-441

رسول سورانی؛ فریدون خسروی؛ سهیل شریفی


بررسی اثر انفجار بر روی سگمنت‌های بتنی تونل‌های مرزی

دوره 9، شماره 3، آبان 1397، صفحه 349-358

مجید حمزه؛ فریدون خسروی؛ حمید پسران بهبهانی


بررسی اثر رخداد انفجار بهنگام آتش سوزی برروی ستون فولادی به روش دینامیکی صریح

دوره 9، شماره 2، تیر 1397، صفحه 141-150

رمضانعلی ایزدی فرد؛ حامد حاجی کریمیان


بررسی مصالح و مقایسه روش‌های اجرایی در ساخت سازه‌های مدفون بتنی در معرض انفجار

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 97-106

سید عظیم حسینی؛ عباس اکبر پور نیک قلب رشتی؛ حسن احمدی؛ بابک امین نژاد


مدل سازی عددی انفجار در آب با استفاده از روش بدون شبکه ذرات هموار ساز

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 161-169

بهنام کریمی فرزقی؛ رضا نادری


تحلیل آسیب‌پذیری مخازن بتنی ذخیره سیال تحت اثر انفجار هوایی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 45-58

محمد کرمی؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ مسعود ضیایی


شبیه‌سازی عددی پاسخ سازه‌های زیرزمینی زیر اثر امواج ضربه‌ای

دوره 6، شماره 3، آذر 1394، صفحه 163-170

سعید رضا مساح؛ محمد مهدی ترابی پور


تأثیر انفجار بر روی ظرفیت باربری پی های سطحی

دوره 4، شماره 3، آبان 1392، صفحه 199-209

مصطفی امینی مزرعه نو؛ اشکان روانبخش؛ غلامعلی دهقان نیری


بررسی اثر انفجار برعملکردانواع اتصالات تیر به ستون صفحه انتهایی پیچی

دوره 4، شماره 2، تیر 1392، صفحه 93-101

سیدامیرالدین صدرنژاد؛ مسعود ضیائی