ارزیابی رفتار آشیانه‎های بتنی نیم استوانه‎ای تحت اثر بارهای ناشی از انفجار

نویسندگان

اثرات زلزله بر روی سازه ها اثرات بار های ناشی از انفجار بر روی سازه ها میراگرها و جداسازهای لرزه ای رفتار سازه ها در آتش سوزی کامپوزیت ها ، ورق ها و پوسته ها

چکیده

هواپیماها، بالگردها و سایر هواگردهای نظامی یکی از مشخصه‎های مهم قدرت نظامی یک کشور می‎باشند. بنابراین نگهداری این تجهیزات از تهدیدها و آسیب‎های احتمالی در حوزه پدافند غیرعامل ضروری به نظر می‎رسد. نتایج تحقیقات گذشته بر روی آشیانه‎های هواگردها عمدتاً در محدوده بارهای استاتیکی بوده و در زمینه اثر بارهای خاص مانند انفجار تحقیقات ناچیزی انجام شده است. با توجه به گسترش حملات تروریستی، لزوم عملکرد مناسب این سازه‌ها تحت اثر بارهای ناشی از انفجار مشخص می‎شود. بدین منظور در این تحقیق رفتار یک آشیانه بتنی با مقطع نیم استوانه تحت اثر بار انفجار ناشی از 1 تن TNT در فواصل نزدیک، متوسط و دور از آشیانه مورد بررسی قرار گرفته است. موقعیت ماده منفجره نیز در سه حالت عمود بر راستای آشیانه در میانه طولی، در راستای محور در روبه‌روی درب آشیانه و در راستای روبه‌روی ورودی آشیانه با انحراف 45 درجه در نظر گرفته شده است. مدل‌سازی در نرم‌افزار آباکوس صورت گرفته است. پارامترهای بررسی شده عبارتند از: تنش ایجاد شده در بدنه آشیانه، تاریخچه جابه‌جایی عرضی و قائم تاج و تاریخچه فشار هوا در طول تونل. میزان خرابی بدنه آشیانه نیز در حالت‎های مختلف مورد بحث قرار گرفته است. با استفاده از نتایج این تحقیق می‎توان فاصله ایمن را برای مقادیر دلخواه مواد منفجره تخمین زد. انتظار می‌رود در فاصله ایمن هیچ‌گونه خرابی در بدنه آشیانه رخ ندهد.

کلیدواژه‌ها