دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 40، تیر 1399، صفحه 1-121 

مقاله پژوهشی

طراحی و شبیه‏ سازی سامانه شبه‏ اپتیک عبوری جهت تصویربردار موج میلی‏متری

صفحه 123-133

فائزه جدیدی؛ عبداله اسلامی مجد؛ علیرضا عرفانیان؛ سیدحسین محسنی ارمکی


مدل‌سازی تخصیص چندمرحله‌ای منابع پدافندی به اهداف مهاجم

صفحه 167-173

عبدالرضا اسدی قنبری؛ حسین علایی؛ موسی محمدنیا