دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 37، مهر 1398، صفحه 211-338 

قدرت - حفاظت

طراحی بهینه و اجرای سیستم تأمین انرژی پایگاه مرزی با در نظر گرفتن عدم قطعیت

صفحه 243-250

رضا غفارپور؛ سعید زمانیان؛ عباس خان احمدی؛ میر جلال وحید پاکدل


مخابرات - رمز

یک روش جدید رمزنگاری بصری مبتنی بر الگوریتم‌های فراابتکاری

صفحه 297-306

آرا زارع؛ علی آقاگل‌زاده؛ سید جواد کاظمی‌تبار


مخابرات - میدان و موج

طراحی و بهینه‌سازی سیرکولاتور موج‌بری سه دهانه‌ای

صفحه 279-286

شایان مسعودی نژاد؛ ناصر منتصری؛ یعقوب قانع قره باغ


مقاله پژوهشی

ارائه روشی جدید جهت بهبود تشخیص نفوذ با استفاده از ترکیب الگوریتم جنگل تصادفی و الگوریتم ژنتیک

صفحه 287-296

سید جواد کاظمی‌تبار؛ ریحانه طاهری امیری؛ قربان خردمندیان