دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 39، بهار 1399، صفحه 1-121 

مقاله پژوهشی

1. پاسخ‌گویی هوشمند بار الکتریکی به‌منظور تداوم برق‌رسانی در شرایط جنگی

صفحه 1-21

رضا غفارپور؛ عماد زارعی؛ عباس خان احمدی؛ حبیب اله اعلمی


6. تأثیر بازتابنده‌ها در افزایش توان خروجی لامپ ترایود بازتابی

صفحه 61-68

نادر شفیعی خواه؛ سید محمد جواد رضوی؛ محسن یوسفیان؛ سید محسن رضوی


8. بررسی تأثیر موج انفجار بر سقف‌های بتنی پیش‌تنیده‌ استوانه‌ای

صفحه 83-94

ابراهیم زمانی بیدختی؛ مجید یعقوبی؛ سید احسان نیکنام؛ نوید آروین خیبری