کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
ارزیابی پاسخ و سختی دال دوطرفه بتن مسلح در برابر انفجار به کمک روش الگوریتم ژنتیک و سطح پاسخ

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 239-250

سید احمد حسینی؛ علی فروغی؛ سجاد پیمانی فروشانی


طراحی و شبیه‌سازی ساختار پوشش جاذب مایکروویو به‌منظور کاهش RCS با استفاده از روش PSO

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 175-183

منصور نجاتی جهرمی؛ اسماعیل زارع زاده؛ امیرمهدی سازدار


ارائه روشی جدید جهت بهبود تشخیص نفوذ با استفاده از ترکیب الگوریتم جنگل تصادفی و الگوریتم ژنتیک

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 287-296

سید جواد کاظمی‌تبار؛ ریحانه طاهری امیری؛ قربان خردمندیان


مدل‌سازی و حل مسئله تخصیص و زمان‌بندی آتش پایگاه‌های توزیع شده

دوره 9، شماره 4، دی 1397، صفحه 487-504

محبوبه پیمانکار؛ سعید بلوچیان


تولید خودکار دادگان آزمون به کمک شبکه عصبی

دوره 2، شماره 2، تیر 1390، صفحه 83-90

رضا ترکاشون؛ محمدرضا کنگاوری