طراحی بهینه زره سرامیک-کامپوزیت در برابر ضربه بالستیکی پرتابه به روش الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

1 امام حسین(ع)

2 امام حسین (ع)

چکیده

یکی از موضوعات مهم در پدافند غیرعامل، طراحی سازه‌ها و صفحه‌های مقاوم در برابر نفوذ گلوله است. زره‌های دولایه سرامیک–کامپوزیت، به‌طور گسترده در صفحه‌های ضدگلوله مورد استفاده قرار می‌گیرد. طراحی بهینه ضخامت و جنس لایه‌های سرامیک و کامپوزیت، در چند دهه اخیر مورد توجه جدی متخصصین علم بالستیک قرار گرفته است. در این راستا، مدل تحلیلی فلورنس، پیش‌بینی خوبی از سرعت حد بالستیک زره‌های دوجزئی سرامیک-کامپوزیت ارائه داده است. در این مقاله بر مبنای مدل فلورنس و بن دور، یک روش مؤثر برای طراحی بهینه زره‌های دوجزئی سرامیک-کامپوزیت به‌کمک روش حل الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. هدف این طراحی به‌دست آوردن کمینه چگالی سطحی زره برای یک سرعت حد بالستیک مشخص، می‌باشد. این طراحی به‌گونه‌ای انجام شده که زره بالاترین سطح حفاظت را داشته باشد. در این روش جنس و ضخامت لایه‌های سرامیک و کامپوزیت به عنوان پارامتر‌های طراحی در نظر گرفته شده است. با استفاده از نتایج حل بهینه، زره‌هایی برای مقابله با دو نوع گلوله با کالیبرهای 62/7 و 7/12 میلی‌متر، برای فواصل مختلف هدف تا محل شلیک، طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها