طراحی روشی برای تشخیص و دسته‌بندی خودکار نوع مدولاسیون‌های دیجیتال برپایه‌ خوشه‌بندی هوشمند

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

این مقاله، روشی را برای کلاس‌بندی نوع مدولاسیون‌های دیجیتال از خانواده‌های ASK، PSK ، FSK، بدون اطلاعات قبلی از سیگنال دریافتی پیشنهاد می‌دهد. این روش دارای دو گام است و "روش خوشه‌بندی" نام دارد. در گام اول خانواده مدولاسیون و در گام دوم مرتبه‌ی مدولاسیون مشخص می‌شود. با استفاده از روش خوشه‌بندی، حداقل پیش‌پردازش‌ها، مؤثرترین ویژگی‌های جداسازی و مناسب‌ترین جداسازها در مورد هر دسته استفاده گردیده و الگوریتم ژنتیک، برای بهبود عملکرد سیستم استفاده شده است. مزایای این روش، دقت شناسایی بالا، سادگی، شناسایی کور و تعداد زیادتر مدولاسیون‌های کاندید نسبت به سایر روش‌های مشابه هستند.

کلیدواژه‌ها