نویسنده = حبیب اله اعلمی
پاسخ‌گویی هوشمند بار الکتریکی به‌منظور تداوم برق‌رسانی در شرایط جنگی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-21

رضا غفارپور؛ عماد زارعی؛ عباس خان احمدی؛ حبیب اله اعلمی


الگوریتم سریع برای تشخیص خروج از سنکرون ژنراتور هنگام بمباران الکترومغناطیسی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 255-263

حبیب اله اعلمی؛ محسن اقازاده؛ رضا دشتی