ارائه الگوریتمی نوین به‌منظور بهره‌برداری از منابع تولید پراکنده در هنگام بروز بحران در شبکه سراسری برق

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین

2 دانشگاه صنعت اب و برق

چکیده

به‌علت احتمال بروز ناپایداری در شبکه، طبق استانداردهای بین‌المللی، بهره‌برداری از منابع تولید پراکنده در هنگام بروز بحران در شبکه سراسری برق مجاز نیست. قانون فوق، اجرای پدافند غیرعامل در سیستم‌های قدرت را غیرممکن می‌سازد. این مقاله الگوریتم جدیدی به-منظور بهره‌برداری از ریزشبکه‌هایی که دارای مولدهای تولید پراکنده از نوع ژنراتور سنکرون با توربین گازی هستند را ارائه می‌کند. دو روش حذف بار سنتی و هوشمند با استفاده از فرکانس و مشتق فرکانس، شبیه‌سازی شده است. همچنین با توجه به شرایط بار و تولید، ابزارهای حذف بار و تغییر مد گاورنرهای مولدهای فوق به‌منظور برقراری پایداری ریزشبکه به‌کار رفته‌اند. علاوه بر این، تعقیب تغییرات بار شبکه توسط مولدها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه واقعی و در فضای نرم‌افزار DIgSILENT شبیه‌سازی شده است. نتیجه‌ها نشان می‌دهد با استفاده از الگوریتم پیشنهادی، می‌توان از ریزشبکه در شرایط بحران بهره‌برداری کرد.

کلیدواژه‌ها