ارائه‌ رویکردی نوین در مکان‌یابی بهینه ساختمان مراکز دیسپاچینگ برق به‌روش ترکیبی EAHP با درنظرگرفتن معیارهای پدافند غیرعامل

نویسندگان

مدیریت انرژی شبکه های قدرت انرژیهای نو

چکیده

با توجه به اهمیت بالای مراکز کنترل و دیسپاچینگ و نقش بسیار حساسی که این مراکز در کنترل و مدیریت نیروگاه‌ها و شبکه سراسری برق کشور ایفا می‌کنند، مکانیابی بهینه با رعایت تمام استانداردهای فنی و امنیتی به ویژه معیارهای پدافند غیرعامل در هنگام احداث ساختمان این مراکز، امری حیاتی است. از آنجا که برخی ساختمان‌های کنونی از عمر نسبتاً بالایی برخوردار بوده و استانداردهای امنیتی اعم از قدرت مواجهه با حوادث طبیعی، غیرطبیعی، حملات دشمن و همچنین استانداردهای فنی همچون پتانسیل گسترش و توسعه سیستم در آن به‌خوبی رعایت نشده است، در عملیات گسترش و بازسازی مراکز و احداث مراکز جدید در حوزه مدیریت شبکه برق، می‌توان از روش پیشنهادی در این مقاله استفاده نمود. برای رسیدن به این هدف در گام اول نیاز به یک مکان‌یابی جامع مبتنی بر کلیه معیارها و دیدگاه‌های علمی، فنی و تجربی وجود دارد. مهم‌ترین این معیارها عبارتند از معیار پدافند غیرعامل، مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی، عمرانی، اقتصادی، عملکرد فنی و رفاهی کارکنان. در مقاله حاضربا توجه به وجود معیارهای متعدد و ناهمجنس در مکان‌یابی ساختمان‌های مراکز کنترل و دیسپاچینگ، به‌کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری‌های چند معیاره (MCDM) پیشنهاد می‌شود. در این روش پیشنهادی، با استفاده از ترکیب تکنیک آنتروپی و روش تحلیل سلسله مراتبی (EAHP) که از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه است، به مکان‌یابی ساختمان مراکز کنترل برق پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها