ارائه طرح جزیره سازی شبکه برق تهران برای مقابله با خاموشی گسترده ناشی از بمباران گرافیتی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه ایوانکی

چکیده

بمب گرافیتی سلاحی است غیر مخرب که به منظور انهدام منابع توان الکتریکی و خاموشی شبکه برق به کار می‌رود. شکست‌های پیاپی و خاموشی‌ها، مهم‌ترین خطر برای امنیت سامانه قدرت محسوب می‌شوند. اگر فرایند شکست‌های زنجیره‌ای با قطع خطوط بیشتری همراه شود، سامانه قدرت از هم پاشیده خواهد شد. در این مقاله، روش نوینی برای جزیره سازی شبکه برق شهر تهران برای مقابله با حملات گرافیتی و خروج پست­ها پیشنهاد می‌شود. بر مبنای روش پیشنهادی، پس از رهاسازی بمب گرافیتی بر روی پست برق، دستور خروج آن پست و سپس جزیره سازی شبکه صادر می­شود. روش جدید ارائه شده، گروه­های هم‌نوای ژنراتوری را بر اساس شاخص همبستگی زاویه ژنراتورها تشخیص و خوشه‌بندی می­کند. این روش قابلیت تعیین گروه­های هم‌نوا در شبکه‌های قدرت بزرگ با هر تعداد ژنراتور را دارد. این روش از داده­های آنلاین دستگاه­های PMU بهره می­برد که با اندازه­گیری شاخص هم­نوایی ژنراتورها به هم، مستقل از مدل سامانه قدرت عمل می­کند که از مزایای این روش است. نتایج شبیه‌سازی این الگوریتم در نرم‌افزارهای متلب و DIgSILENT بر روی شبکه برق تهران نشان از مؤثر بودن روش پیشنهادی و عملکرد مناسب آن در قبال پایداری گذرا و پایداری ولتاژ که از مشکلات بحث جزیره سازی است دارد.

کلیدواژه‌ها