کلیدواژه‌ها = پدافند غیر عامل
ارائه مدل ترکیبی مکانیابی تسهیلات حساس و مهم با درنظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل

دوره 2، شماره 3، مهر 1390، صفحه 161-167

مهدی کرباسیان؛ مهدی دشتی؛ احمد رضا اسد الهی