نویسنده = صفا خزایی
طراحی مفهومی یک آزمونگر فریب فلری برای جستجوگرهای ‌مادون‌قرمز

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 9-18

سیاوش پادگانه؛ صفا خزائی؛ محمدرضا عاروان


تصویربرداری فراطیفی و ملاحظات «آفا» در برابر تهدیدات آن

دوره 1، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 63-74

صفا خزائی؛ سعید همایونی؛ عبدالرضا صفری