دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 53، آذر 1402 (پاییز 1402) 

قدرت- انتقال و توزیع

ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم‌‌های قدرت با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری جمعی

صفحه 165-178

امین صفری؛ زهرا بهاری لشکری؛ میثم شهریاری