دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 51، خرداد 1402 (بهار 1402) 

عمران - سازه

تحلیل پارامتریک خیز تیرهای بتن مسلح تحت بار انفجار

صفحه 1-10

سید احمد حسینی؛ محمدحسن نجفی الموتی


کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی

تشخیص به‌موقع پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور چند بال چرخان با استفاده از الگوریتم YOLOv5 بهینه‌سازی‌شده

صفحه 11-22

مجید امیرزاده؛ سیدعلی حسینی مرادی؛ نادر قبادی


مقاله پژوهشی

ارائه یک روش مؤثر برای به‌دست‌آوردن امضای آکوستیک

صفحه 23-38

سودابه افشار؛ سید جواد کاظمی‌تبار؛ عطاالله ابراهیم زاده


کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری

تشخیص حملات انکار سرویس با روش یادگیری جمعی

صفحه 51-68

مهدی اسدی؛ باقر زارعی


مقاله پژوهشی

طراحی بهینه پرتابگر ریل گان جهت استفاده به‌عنوان توپ پدافندی

صفحه 69-77

محمد حسین رنجبر؛ محمد مردانی شهر بابک