نویسنده = جواد خلیل زاده
بهره‌گیری از طیف‌سنجی فروشکست القایی لیزری برای بررسی فازهای مختلف رشد باکتری اشرشیا کلی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 409-418

احمد ناصری؛ جواد خلیل زاده؛ سید محمدرضا دربانی؛ محمدرضا اکبری؛ عبدالله اسلامی مجد


طراحی یک حسگر زیستی جدید ضریب شکستی مبتنی بر بلورفوتونی مناسب جهت تشخیص دی‌ان‌ای

دوره 11، شماره 4، دی 1399، صفحه 451-463

یدالله شهامت؛ جواد خلیل زاده؛ علی ریاحی


طراحی‌ و شبیه سازی یک نانوحسگر زیستی جدید مبتنی بر تشدید پلاسمون سطحی برای تشخیص پیوند DNA

دوره 11، شماره 3، مهر 1399، صفحه 275-278

حسین رسولی؛ جواد خلیل زاده؛ مهدی شهامت؛ علی ریاحی


مقابله غیرعامل با شنود لیزری با استفاده از مواد ضد بازتاب

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 119-126

حمید مرندی؛ عباس وزیری؛ جواد خلیل زاده


کاهش غلظت اکسیژن اتمی با تزریق ترکیب 2He/NO در لیزرهای ید- اکسیژن‌الکتریکی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 43-50

جبار صیدی؛ منصور عسکری؛ جواد خلیل زاده