نویسنده = صفا خزائی
طراحی الگوهای استتار مرئی برای ابنیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 97-111

صفا خزائی؛ ابوالفضل کهده نارویی


طراحی مفهومی یک آزمونگر فریب فلری برای جستجوگرهای ‌مادون‌قرمز

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 9-18

سیاوش پادگانه؛ صفا خزائی؛ محمدرضا عاروان