تهیه عکس نقشه با استفاده از دوربین های غیرمتریک در پرنده های بدون سرنشین غیر خودکار

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین (ع)

2 دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده

فتوگرامتری هوایی با استفاده از دوربینهای متریک روش مرسوم تهیه نقشه های عکسی است. اما در بعضی از موارد استفاده از این تکنیک به دلیل برخی مسائل بویژه هزینه های بالا و ریسک های جانی عملاً دور از انتظار می‌باشد. یک روش جایگزین، استفاده از پرنده های بدون سرنشین و دوربین های غیرمتریک می باشد. در این تحقیق به منظور ارزیابی کارایی این روش، یک مطالعه موردی در شهرک صنعتی نکا با استفاده از یک کوادروتور غیر خودکار و دوربین غیرمتریک 10 مگا پیکسلی Sony-HX5V برای تولید نقشه های عکسی بزرگ مقیاس انجام گردید. نتایج تجربی نشان می دهد که روش مذکور دارای قابلیت تولید نقشه های عکسی با مقیاس 1:500 تا 1:100 و تولید منحنی میزان های 15 سانتی متری می‌بلشد. همچنین نتایج نشان می دهد این روش از لحاظ هزینه و زمان انجام پروژه نسبت به روش فتوگرامتری هوایی مرسوم در مناطق با وسعت های چند صد هکتاری کاملاً برتری دارد.

کلیدواژه‌ها