دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، تابستان 1390 (4) 
1. کشف حملات به جامعیت داده در یک سامانه مدیریت جریان داده

صفحه 57-70

مجید غیوری ثالث؛ خسرو سلمانی؛ مصطفی حق‌جو


5. تعیین خط سیر هدف‌های راداری

صفحه 125-132

محمد علائی؛ رضا امیری؛ رضا کیوان‌شکوه؛ عبدالله مهدلو