استخراج سرویس‌های نرم‌افزاری و انطباق آنها با اهداف سازمان

نویسندگان

1 دانشکده و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

چکیده
با وجود پیشرفت‌های بسیار خوبی که معماری سرویس‌گرا در طی چند سال اخیر داشته است، همچنان با چالش‌هایی روبرو می‌باشد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این معماری، استخراج و شناسایی سرویس و انطباق سرویس‌های شناسایی شده با اهداف کسب‌وکار سازمان است. در این مقاله، یک روش برای برطرف نمودن مشکلات ناشی از عدم انطباق سرویس‌ها با اهداف سازمان ارائه شده است. بدین ترتیب که پس از شناسایی سرویس‌ها، درخت اهداف سازمان تهیه شده و ماتریس هدف-سرویس ایجاد می‌گردد. با بررسی این ماتریس، دو مسئله مهم مشخص می‌شود: نکته اول، عدم پوشش اهداف سازمان توسط سرویس‌هایی که شناسایی شده‌اند و نکته دوم، عدم هم‌راستایی سرویس‌های شناسایی شده با اهداف سازمان می‌باشد. با استفاده از روش پیشنهادی در این مقاله، می‌توان از انطباق سرویس‌های شناسایی شده با اهداف سازماناطمینان حاصل نمود. این موضوع همچنین موجب ارتقاء قابلیت عملیاتی و پایداری سیستم‌های نرم‌افزاری در راستای تحقق شاخص-های پدافند غیرعامل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها