کلیدواژه‌ها = امنیت
طراحی الگوریتم نهان نگاری تطبیقی مبتنی بر آنتروپی و ELSB2

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 39-50

محمدعلی شمع علیزاد بایی؛ زین‌العابدین نوروزی؛ محمد سبزی نژاد؛ محمدرضا کرمی


ارایه‌ی یک کپچای تصویری جدید با استفاده از مورفولوژی

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 235-241

احمدرضا ثابت اقلیدی؛ علی محمد لطیف؛ علی محمد اسمعیلی زینی


شناخت آسیب‌های امنیتی پروتکل احراز اصالت MAP و ارائه پروتکل بهبودیافته امن

دوره 7، شماره 3، آبان 1395، صفحه 183-191

محمد مردانی شهر بابک؛ شهاب عبدالملکی


یک مدل اعتماد دارای تحمل‌پذیری در برابر رفتار کاربران بدخواه

دوره 5، شماره 2، تیر 1393، صفحه 93-106

زهرا ناظمیان؛ محمد عبداللهی ازگمی


طرح جدید رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت‏های آشوبی

دوره 2، شماره 2، تیر 1390، صفحه 111-124

عبدالرسول میرقدری؛ علیرضا جلفایی