یک مدل اعتماد دارای تحمل‌پذیری در برابر رفتار کاربران بدخواه

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت

چکیده

مروزه با وجود سازوکارهای دفاعی و روش‌های درستی‌یابی، درصدی از آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سامانه‌ها باقی می‌ماند. بنابراین، محافظت از سامانه‌ها در برابر تمامی رفتارهای بدخواهانه و حملات امنیتی تقریباً غیرممکن است. اگر اقدامات لازم برای مقابله با تأثیرات طیف گسترده‌ای رفتارهای بدخواهانه بر روی سامانه به کار گرفته نشود، منجر به نفوذ و نقض ویژگی‌های امنیتی سامانه خواهند شد .سامانه‌های تحمل‌پذیر نفوذ برای افزایش امنیت سامانه‌ها و نرم‌افزارها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نظرگرفتن مفهوم اعتماد بین موجودیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش امنیت در محیط‌های توزیع‌شده نظیر اینترنت ایفا نماید. اما، اعتماد هم مانند سایر راه‌حل‌های امنیتی در برابر حملات بدخواهانه، آسیب‌پذیر است. بنابراین ضرورت ایجاد روش‌هایی برای مقابله با رفتارهای بدخواهانه همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله رهیافتی مبتنی بر اعتماد برای تحمل‌پذیر کردن نرم‌افزارها در برابر نفوذ با رویکرد نسبی بودن مفهوم اعتماد ارائه شده است. از این‌رو، دقت مقادیر اعتماد کاربران به یکدیگر در کل سامانه افزایش یافته و این مقادیر به مقدار واقعی آن‌ها نزدیک‌تر شده است. هدف از ارائه این روش، حل چالش مطلق در نظرگرفتن اعتماد و مقاوم ساختن سامانه‌ها در برابر رفتارهای بدخواهانه با تشخیص و تعدیل نظرات واقعی و غیرواقعی کاربران است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی روش پیشنهادی نشان می‌دهد که این روش، مجوز افزایش اعتماد ناعادلانه را به نفوذگران نمی‌دهد و در مقابل رفتارهای بدخواهانه و مخرب مقاوم است. همچنین افزودن مفهوم نسبی‌ بودن به اعتماد و تشخیص کاربران بدخواه سبب بهبود روش پیشنهادی نسبت به روش‌های قبلی شده است.

کلیدواژه‌ها