طراحی الگوریتم نهان نگاری تطبیقی مبتنی بر آنتروپی و ELSB2

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین (ع)

2 خوارزمی

3 صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

امنیت، مقاومت و ظرفیت، مهم­ترین معیارهای ارزیابی در نهان­نگاری هستند. هدف از امنیت، کاهش احتمال تشخیص وجود پیام در تصویر و هدف از مقاومت، پایداری پیام جاسازی شده در مقابل حذف و تخریب، بر اثر انواع حملات عمد یا غیر عمد، مثل نویز و فیلترینگ است. در این مقاله یک الگوریتم نهان‌نگاری تطبیقی کارآمد در حوزه مکان طراحی ‌می­شود که قابل استفاده در حوزه فرکانس نیز است. در این الگوریتم، زبری (تغییرات پیکسل­ها) پنجره­های ناهم‌پوشان 3×3 از تصویر، با استفاده از آنتروپی گراف وزن‌دار متناظر محاسبه می­شود. آستانه زبری هر پنجره­ طبق طول پیام و بافت سراسر تصویر محاسبه می­شود. مخفی سازی پیام در دومین بیت کم­ارزش 4 پیکسل از پنجره­های زبر تصویر با در نظر گرفتن روند تصا­دفی و عمل  xorو با چگالی معین، انجام می­شود. شبیه­سازی روی 5000 تصویر طبیعی، علاوه بر بهبود مقاومت، نشان از حدود 2% بهبود امنیت (کاهش احتمال تشخیص)، توسط یکی از الگوریتم­های معروف نهان­کاوی، SRM، در مقایسه با چند روش مدرن دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها