نویسنده = عبدالرسول میرقدری
تعمیم سازوکار سوییچینگ لایه انتشار برای طراحی رمزهای قالبی 256 بیتی

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 181-189

عبدالرسول میرقدری؛ محمود یوسفی پور؛ بهروز خادم


نهان کاوی تصویر با استفاده از پنجره‌گذاری ضرایب فرکانس بالای تبدیل موجک

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 113-122

سیدسبحان موسوی؛ عبدالرسول میرقدری


دو روش جدید برای طراحی رمزهای قالبی ۱۹۲ بیتی بر اساس ساختار سوئیچینگ و لایه‌های انتشار بازگشتی

دوره 7، شماره 3، آبان 1395، صفحه 251-259

عبدالرسول میرقدری؛ محمود یوسفی پور؛ بهروز خادم؛ سید مهدی سجادیه


طراحی یک الگوریتم رمز قالبی جدید مناسب برای شبکه های حسگر بی سیم

دوره 2، شماره 3، مهر 1390، صفحه 169-177

بهمن مددی؛ یوسف پور ابراهیم؛ عبدالرسول میرقدری


طرح جدید رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت‏های آشوبی

دوره 2، شماره 2، تیر 1390، صفحه 111-124

عبدالرسول میرقدری؛ علیرضا جلفایی