نویسنده = محمد حسین رنجبر
ارائه مدلی مبتنی بر نظریه بازی برای مقابله با حملات هم‌زمان سایبری-فیزیکی به شبکه برق

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 113-122

محمد حسین رنجبر؛ علیرضا رضازاده ولوجردی


طراحی بهینه پرتابگر ریل گان جهت استفاده به‌عنوان توپ پدافندی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 69-77

محمد حسین رنجبر؛ محمد مردانی شهر بابک


تعیین بهینه توان ذخیره شبکه برق در شرایط بحرانی جهت آمادگی در برابر تهدیدات

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 159-167

محمد حسین رنجبر؛ ابوالفضل پیرایش


ارائه شاخصی برای ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در برابر تهدیدات تروریستی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 289-297

محمد حسین رنجبر؛ ابوالفضل پبرایش