ارائه مدلی مبتنی بر نظریه بازی برای مقابله با حملات هم‌زمان سایبری-فیزیکی به شبکه برق

نوع مقاله : قدرت- انتقال و توزیع

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشکده برق-دانشگاه شهید بهشتی-تهران-ایران

چکیده

شبکه برق یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های هر جامعه است که سایر زیرساخت‌ها به آن وابسته هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حمله سایبری تزریق داده اشتباه می‌تواند سبب اضافه‌بار شدن خطوط انتقال گردد. معمولاً شبکه برق قابلیت پاسخ دادن به اضافه‌بارهای طبیعی خطوط انتقال را دارد اما در صورتی که حمله سایبری با یک حمله هدفمند فیزیکی همراه گردد، اضافه‌بار خطوط انتقال می‌تواند از کنترل خارج گشته، و خروج‌های متوالی در خطوط انتقال شبکه رخ دهد. چنین وضعیتی در نهایت به خاموشی محلی و یا سراسری شبکه برق می‌انجامد. برای مقابله با اضافه‌بار خطوط انتقال، بهره‌بردار شبکه با انجام اقدامات اصلاحی به‌کارگیری توان ذخیره بالارونده و پایین‌رونده و همچنین بار زدایی، اضافه‌بار خطوط را رفع می‌نماید. در این مقاله ابتدا نشان می‌دهیم که چگونه حمله هم‌زمان سایبری-فیزیکی می‌تواند میزان بارزدایی شبکه را افزایش دهد. سپس مدلی بر مبنای نظریه بازی برای برنامه‌ریزی تولید شبکه ارائه می‌گردد تا بهره‌بردار بتواند توسط اقدامات اصلاحی فوق، با کمترین هزینه ممکن حمله سایبری-فیزیکی را دفع نماید. مدل ارائه‌شده بر روی شبکه تست 5 باسه شبیه‌سازی شده و نتایج مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Smiley face