موضوعات = مخابرات- سیستم
استفاده از رمزگذاری توربو برای بهبود عملکرد سامانه‌های مخابراتی زیرسطحی بر پایه مدولاسیون تطبیقی OFDM

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 167-176

محمد اسحاقی کناری؛ فخرالدین نظری؛ فرید صمصامی خداداد؛ محمد علیرضاپوری


طراحی یک شبیه‌ساز حملات سایبری چندگامی برای تولید دادگان جدید

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-21

علی‌جبار رشیدی؛ بهزاد نظرپور