نویسنده = قاسم دهقانی اشکذری
بررسی رفتار سازه‌های بتن مسلح زیرزمینی با به‌کارگیری بتن اَبَرتوان‌مند زیر اثر انفجار سطحی

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 123-132

سعید رضا مساح؛ حسین صالح زاده؛ علی محمدی؛ قاسم دهقانی اشکذری


بررسی آزمایشگاهی خصوصیات حرارتی بتن فوق توانمند مسلح با الیاف فولادی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 297-305

قاسم دهقانی اشکذری؛ محمد حسین جبارخانی


بررسی تأثیر شکل هندسی مقطع تونل در عملکرد لایه نگهدارنده تحت اثر بارگذاری انفجار خارجی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 61-69

حسین انتظاری زارچ؛ قاسم دهقانی اشکذری؛ کاظم برخورداری بافقی