بررسی رفتار سازه‌های بتن مسلح زیرزمینی با به‌کارگیری بتن اَبَرتوان‌مند زیر اثر انفجار سطحی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در پنج دهه گذشته به سازه‌های زیرزمینی به عنوان سازه‌های امن در مباحث پدافند غیرعامل پرداخته شده است. گسترش روزافزون به‌کارگیری فضاهای زیرزمینی، نیاز به پژوهش‌ها و بررسی‌های موشکافانه‌‌تر در خصوص بارهای وارده در این فضاها را بایسته کرده است. در این پژوهش اثر بارهای ضربه‌ای شدید ناشی از انفجار سطحی که برروی پوسته بتنی دالان ‌زیرزمینی وارد می­شود، برای پوسته با بتن دارای مقاومت فشاری 30 مگاپاسکال، با بتن اَبَر‌توان‌مند الیافی، با و بدون میل‌گرد، بررسی شده است. در این راستا، نرم‌افزار آباکوس برای شبیه­سازی رفتار این گونه سازه­ها زیر اثر بارهای ناشی از انفجار بیرونی به­کار گرفته شده است. هم‌سنجی یافته‌ها بر پایه تغییرات تنش‌های پوسته دالان، تغییرات فشاری و اندازه‌ جابه‌جایی پوسته دالان در برابر بار انفجاری انجام شده است. در اثر انفجار ماده منفجره در تراز زمین دو گونه موج القایی و ضربه‌ای پدید می‌آید که به ‌گونه‌ای هم‌زمان در این پژوهش به‌کار گرفته شده­اند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که افزودن الیاف فولادی به بتن اَبَر‌توان‌مند، با و بدون شبکه فولادی، در هم‌سنجی با بتن مسلح با مقاومت فشاری 30 مگاپاسکال، در شرایط بارگذاری برابر، افزایش مقاومت فشاری پوسته بتنی در برابر امواج ناشی از انفجار را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها