کلیدواژه‌ها = فرماندهی و کنترل
مدل‌سازی تخصیص چندمرحله‌ای منابع پدافندی به اهداف مهاجم

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 167-173

عبدالرضا اسدی قنبری؛ حسین علایی؛ موسی محمدنیا


طراحی سرویس طرح‌ریزی مشارکتی برخط مبتنی بر فرایند مارکوف در حوزه فرماندهی و کنترل

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 159-147

سعیده ساداتی؛ مهدی نقیان فشارکی؛ حسین مومنی ازندیانی؛ مصطفی حسینی