ارائه روشی نوین جهت بهبود تحمل پذیری خطا در شبکه های فرماندهی و کنترل با استفاده از شبکه های مبتنی بر نرم افزار

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

مراقبت از فضای کشور و کنترل ترددهای هوایی آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و کنترل توسط رادارهای نصب‌شده در آن منطقه صورت می­گیرد. اطلاعات دریافتی از رادارهای یک منطقه بایستی به صورت برخط برای رده­های بالاتر فرماندهی و کنترل ارسال شود تا در مورد آن تصمیم­گیری شده و فرمان‌ها مقتضی به رده­های پایین­تر ارسال شود. این تبادل اطلاعات نیاز به یک بستر ارتباطی مطمئن دارد. ارسال برخط و مطمئن این اطلاعات از چالش­های شبکه ارتباطی فعلی است و در صورت رخ دادن خطا، درصد فقدان بسته و تأخیر شبکه بالا می­رود. در این مقاله به منظور کاهش این مشکلات و نیز افزایش تحمل‌پذیری خطا در شبکه­های فرماندهی و کنترل، از یک مسیر پشتیبان علاوه بر مسیر اصلی استفاده شده است که در صورت بروز خطا در مسیر اصلی، از مسیر پشتیبان استفاده شود. همچنین از شبکه­های مبتنی بر         نرم­افزار به عنوان یک معماری جدید در حوزه شبکه­های رایانه‌ای و با هدف فراهم نمودن کیفیت خدمات مطلوب استفاده شده است. در روش پیشنهادی مسئله تحمل­پذیری خطا به عنوان یک مسئله برنامه­ریزی خطی، مدل شده است که برای حل آن از الگوریتم ژنتیک در ترکیب با سامانه فازی استفاده کرده­ایم. این کار نسبت به تغییرات پویا در شبکه واکنش بهینه­ای ایجاد کرده و عدم قطعیت را در نظر می­گیرد. ارزیابی­های انجام‌شده کارایی روش پیشنهادی در افزایش تحمل‌پذیری خطا را نسبت به سایر روش­های موجود نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها