طراحی سرویس طرح‌ریزی مشارکتی برخط مبتنی بر فرایند مارکوف در حوزه فرماندهی و کنترل

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 صنعتی مالک اشتر

3 صنعتی امیرکبیر

چکیده

رویکرد‌های طرح‌ریزی موجود اگر چه می‌توانند در شرایط عدم قطعیت و به صورت غیر متمرکز طرح‌ریزی نمایند، اما اکثر آن‌ها در مواقعی که ‏شرایط پیچیده‌ سناریوهای فرماندهی و کنترل همچون نیاز به طرح‌ریزی دقیق، تصمیم‌گیری بلادرنگ، ‏ارتباطات محدود بین عامل‌ها و پویایی محیط حاکم است، بازده خوبی نداشته و گاهی با شکست مواجه می‌شوند. از بین رویکردهای موجود، مدل‌های توسعه یافته DEC-POMD مانند MAOP-COMM، برای این شرایط مناسب هستند. می‌توان با بهبود مدل MAOP-COMM، طرح‌ریزی دقیق‌تری برای عامل‌ها انجام داد. در این مقاله با ارتقاء اکتشاف ‏تابع ارزش و به‌کارگیری "پیش‌بینی دومرحله‌ای" در استراتژی یافتن خط مشی بهینه و اخذ تصمیم‌ صحیح، الگوریتم اخیر بهبود داده شد. در مرحله بعد رویکرد بهبود یافته را در قالب یک وب سرویس پیاده‌سازی شد تا برای هر سناریوی دلخواه با شرایط محدود شده، سناریو طراحی شده را از معمار سناریو دریافت کند و با فرض پویا بودن محیط، طرح‌ریزی لازم را به طور برخط انجام داده و دنباله اقدامات عامل‌ها را در هر لحظه تعیین نماید. نتایج به‌دست آمده، برتری ‏الگوریتم بهبود یافته را نشان می‌دهد، به گونه‌ای که سرویس طراحی شده با الگوریتم بهبود یافته می‌تواند در شرایط عدم قطعیت به صورت ‏غیر متمرکز و برخط با کارایی مضاعف و درصد بالایی از صحت تصمیم‌گیری برای عامل‌ها طرح‌ریزی نماید.

کلیدواژه‌ها