کلیدواژه‌ها = سازه مدفون
تعداد مقالات: 4
1. بررسی قابلیت اعتماد سازه بتن آرمهمدفون در خاک تحت اثر انفجار سطحی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 429-440

شهاب امامزاده؛ خداداد واحدی؛ فریدون خسروی؛ سعید هاشم پور


4. ایمن‌سازی سازه بتنی مدفون در برابر بار انفجار

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 167-179

امین قلی زاد؛ محسن رجبی