ایمن‌سازی سازه بتنی مدفون در برابر بار انفجار

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

استفاده از سازه‌های مدفون یکی از رویکردهای معمول پدافند غیرعامل برای محافظت از تأسیسات در برابر انفجار می‌باشد. در این مطالعه ضمن بررسی اثر انفجارهای سطحی و زیرسطحی بر روی سازه‌های مدفون و نحوه مدل‌سازی و تحلیل آنها در نرم‌افزار اتوداین، راهکارهایی برای ارتقای ایمنی این سازه‌ها پیش‌بینی و کارآیی آنها نیز بررسی گردیده است. میدان فشار ناشی از انفجار در خاک، که از تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی
به‌دست آمده با روابط تجربی موجود مقایسه شده است. بررسی اثر نوع خاک، نشان دهنده عملکرد بهتر خاک‌های دانه‌ای به‌عنوان پوشش سازه‌های مدفون حفاظت شده از انفجار است. نتایج تحلیل‌ها گویای این مطلب است که استفاده از دال ضد انفجار کارآیی چندانی در کاهش انتقال موج انفجار به سازه مدفون نخواهد داشت، مگر این‌که از یک فضای خالی یا لایه‌ای از مصالح متخلخل در زیر این دال استفاده شود. در مورد انفجارات زیرسطحی نیز تعبیه چاهک‌هایی با فواصل متفاوت در اطراف سازه بررسی گردید و مشخص شد که این روش برای محافظت از سازه‌های مدفون در برابر انفجارات زیرسطحی کارآیی مناسبی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها