نویسنده = بهروز خادم
تعمیم سازوکار سوییچینگ لایه انتشار برای طراحی رمزهای قالبی 256 بیتی

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 181-189

عبدالرسول میرقدری؛ محمود یوسفی پور؛ بهروز خادم


دو روش جدید برای طراحی رمزهای قالبی ۱۹۲ بیتی بر اساس ساختار سوئیچینگ و لایه‌های انتشار بازگشتی

دوره 7، شماره 3، آبان 1395، صفحه 251-259

عبدالرسول میرقدری؛ محمود یوسفی پور؛ بهروز خادم؛ سید مهدی سجادیه


رمزشکنی و بهبود یک طرح جدید رمز تصویر آشوبی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 296-287

بهروز خادم؛ مهدی پازوکی؛ بهزاد علیزاده