نویسنده = محمد حسین قزل ایاغ
استخراج سطوح بهینه مدولاسیون عرض پالس در فرستنده سوئیچینگ لورن جهت سامانه موقعیت‌یاب زمین‌پایه

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 351-360

اباذر خرمی؛ احمد عفیفی؛ محمد حسین قزل ایاغ؛ احمدرضا امین


کاهش اثرات آشفتگی جریان هوا در مخابرات نوری فضای آزاد با به کارگیری ‌کد‌های فضا- زمان بر اساس ساختار چند چشمه ای

دوره 4، شماره 3، آبان 1392، صفحه 231-237

حمیدرضا خدادادی؛ محمد حسین قزل ایاغ؛ حسین خالقی بیزکی؛ ابوالفضل چمن مطلق


طراحی یک مدار XOR-XNOR کم مصرف مقاوم در برابر نویز

دوره 3، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 95-102

وحید عطار؛ محمد حسین قزل ایاغ؛ امیر مسعود میری


پیاده سازی مودم DPIM بر روی FPGA و مقایسه ی عملکرد آن با مودم PPM

دوره 3، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 39-47

اکبر اصغری ورزنه؛ محمد حسین قزل ایاغ