پیاده سازی مودم DPIM بر روی FPGA و مقایسه ی عملکرد آن با مودم PPM

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسن (ع)

چکیده

در دهه ی اخیر مخابرات نوری فضای آزاد جذابیت زیادی پیدا کرده است و کاربردهای بالقوه ای برای این تکنولوژی پیشنهاد شده است. از بین مدولاسیون های دیجیتال نظیر MDPIM , DPIM , PPM , OOK که در مخابرات نوری فضای آزاد به کار می روند، DPIM مزیت هایی در زمینه ی ظرفیت انتقال، پهنای باند مورد نیاز، توان مصرفی مورد نیاز و طراحی آن دارد. مدولاسیون DPIM با حذف اسلات های خالی ("صفر") که در هر سمبلPPM بلا استفاده است، ظرفیت انتقال ییشتری را نسبت به سایر مدولاسیون های دیگر ارائه می دهد که این ویژگی سبب کاهش پهنای باند مورد نیاز برای انجام مدولاسیون می شود. همچنین امکان کد گذاری اضافی برای امنیت بالاتر اطلاعات را فراهم می کند. طراحی گیرنده ی PPM بسیار پیچیده تر از OOK و DPIM است. زیرا در گیرنده ی PPM، هم به همزمانی اسلات و هم به همزمانی سمبل ها نیاز است.

کلیدواژه‌ها